Banknoty i monety

Banknoty obiegowe

Banknoty obiegowe emitowane przez NBP:

Stopy procentowe

Referencyjna2,50
Lombardowa4,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2014-07-31
1 EUR4,1640
1 USD3,1094
1 CHF3,4225
1 GBP5,2506
100 JPY3,0252

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka