Banknoty i monety

Banknoty obiegowe

Banknoty obiegowe emitowane przez NBP:

Stopy procentowe

Referencyjna2,00
Lombardowa3,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,25

Kursy średnie

Tabela z dnia 2014-11-26
1 EUR4,1800
1 USD3,3546
1 CHF3,4761
1 GBP5,2688
100 JPY2,8478

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka