Banknoty i monety

Banknoty obiegowe

Banknoty obiegowe emitowane przez NBP:

Stopy procentowe

Referencyjna2,50
Lombardowa4,00
Depozytowa1,00
Redyskonto weksli2,75

Kursy średnie

Tabela z dnia 2014-08-20
1 EUR4,1838
1 USD3,1470
1 CHF3,4560
1 GBP5,2406
100 JPY3,0473

Dane miesięczne

Dane kwartalne

Wskaźniki i rynki

Zobacz również

Numizmatyka