„100-lecie powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP” na srebrnej monecie NBP

Od 6 grudnia 2021 r. do nabycia moneta kolekcjonerska „100-lecie powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP”.

Narodowy Bank Polski poinformował, że od 6 grudnia będzie można kupić nową monetę kolekcjonerską „100-lecie powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP” (temat indywidualny) – srebrną o nominale 10 zł.

Na awersie i rewersie monety strażackie poświęcenie symbolizuje wizerunek strażaków w akcji gaśniczej.

Moneta zostanie wyemitowana w nakładzie do 12 tys. sztuk i będzie można ją nabyć w cenie 150 zł brutto w Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner.

Więcej informacji można znaleźć w folderze emisyjnym.

W dniach 8–9 września 1921 roku odbył się w Warszawie ogólnopolski zjazd straży pożarnych, w którym uczestniczyło 3690 delegatów oraz premier RP Wincenty Witos wraz z ministrami. Delegację zjazdu przyjął Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Spotkanie zakończyło się powołaniem Głównego Związku Straży Pożarnych RP.

Na ziemiach odrodzonej Rzeczypospolitej działało wówczas blisko 3 tysiące ochotniczych straży pożarnych (OSP). Związek zjednoczył straże istniejące wcześniej na terenach zaboru austriackiego (w tym w ramach korporacji powołanej w 1875 roku we Lwowie), zaboru rosyjskiego (również będące częścią utworzonego w 1916 roku Związku Floriańskiego) oraz zaboru pruskiego.

Na zjeździe wybrano Zarząd Główny w składzie: Bolesław Chomicz – prezes, Karol Rzepecki – wiceprezes, Zygmunt Choromański – skarbnik, Jan Kuc – sekretarz, Stanisław Olkuski – kustosz, Bolesław Pachelski – p.o. naczelnik oraz członków: Bolesława Kozłowskiego, Klemensa Matusiaka, Adama Mrozowskiego, Józefa Tuliszkowskiego i Bolesława Wójcikiewicza. Od tego wydarzenia idea jedności, w myśl sentencji „W jedności siła”, łączy strażaków w działaniach na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. W szlachetnej służbie dla ojczyzny, ratowania ludzi oraz ich mienia tysiące strażaków oddało swoje życie i zdrowie. Poświęcenie strażaków ochotników jest szkołą obywatelskiej powinności wobec państwa, patriotyzmu, demokracji i samorządności. Godnie wypełniają oni swoje zadania „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”. Pięknie to ujął papież Jan Paweł II w liście apostolskim z okazji 800-lecia parafii św. Floriana na Kleparzu w Krakowie w 1984 r.: ,,(…) wierni przykazaniu miłości i chrześcijańskiej tradycji, niosą pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia klęskami żywiołowymi”.

Dziś ogół strażaków reprezentuje Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który pełnię swej samorządności i samodzielności uzyskał po transformacji ustrojowej w 1989 roku. Jest w nim zrzeszonych 16 tys. OSP i 700 tys. strażaków ochotników 
– napisał w folderze numizmatycznym dr Marian Zalewski.

100-lecie powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Kolejna emisja jest zaplanowana na 9 grudnia 2021 r. Tego dnia Narodowy Bank wprowadzi do obiegu srebrną monetę kolekcjonerską – o nominale 10 zł – „Pamięci ofiar stanu wojennego” (temat indywidualny).

Kontakt:

Kontakt dla kolekcjonerów:
e-mail kolekcjoner@nbp.pl,
tel. +48 22 185 91 59 lub 22 185 13 03

Kontakt dla mediów:
e-mail press@nbp.pl,
tel. +48 22 185 20 12


O NBP:

Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo do emitowania monet i banknotów w Polsce. Wszystkie znaki pieniężne emitowane przez NBP – w tym kolekcjonerskie – są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Emisja wartości kolekcjonerskich stanowi okazję zarówno do upamiętniania ważnych historycznych rocznic i postaci, jak i do rozwijania zainteresowań polską kulturą, nauką i tradycją.

Wizerunki monety w wysokiej rozdzielczości: www.nbp.pl/monety