Akademia NBP zaprasza na studia MBA z bankowości i systemu finansowego

Zajęcia będą prowadzone przez czołowych ekonomistów z polskiego i zagranicznych banków centralnych.

Warszawa, 7 kwietnia 2023 r. – Narodowy Bank Polski poinformował, że w ramach projektu Akademia NBP i Akademia Kopernikańska, zostaną zorganizowane przez Szkołę Główną Mikołaja Kopernika w Warszawie i NBP studia podyplomowe MBA (Master of Business Administration) zatytułowane „Bankowość i system finansowy”. Zajęcia będą prowadzone przez czołowych ekonomistów z polskiego i zagranicznych banków centralnych. Studia „Bankowość i system finansowy” przybliżą:

  • sposób funkcjonowania systemu bankowego w gospodarce, w tym rolę banku centralnego,
  • wybrane aspekty działalności banków komercyjnych pod kątem interakcji z bankiem centralnym i systemem nadzorczym,
  • wybrane zagadnienia funkcjonowania rynków finansowych, w tym zarządzania portfelem inwestycyjnym i ryzykiem rynkowym.

„Tematyka wykładów skoncentruje się na funkcjonowaniu systemów finansowych oraz roli banków komercyjnych i bankowości centralnej w tych systemach. Przeanalizowane zostaną instrumenty finansowe z uwzględnieniem rachunkowości bankowej oraz statystyki i sprawozdawczości, a także polityka pieniężna i obieg pieniądza w gospodarce” – powiedział prof. Adam Glapiński, Prezes NBP.

„Studia są skierowane do kadry zarządzającej – członków organów statutowych, dyrektorów spółek handlowych i menedżerów chcących poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny ekonomii, bankowości centralnej i ich praktycznych aspektów. Oferowane przez Szkołę Główną Mikołaja Kopernika studia MBA zapewnią absolwentom prestiżowe kwalifikacje menedżerskie i wysokie umiejętności. Wykłady będą prowadzone przez grono uznanych w Polsce i na świecie praktyków rynku” – dodał dr hab. n. med. Leszek Markuszewski, Rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie.

Szczegółowe informacje na temat studiów można znaleźć na stronie: akademia.nbp.pl.