Tabela nr 39/C/NBP/2004 z dnia 2004-02-24 obowiązująca od dnia 2004-02-25

KrajSymbol walutyKod walutyKurs kupnaKurs sprzedaży
Australia7811 AUD2,97523,0354
Czechy2131 CZK0,14850,1515
Dania7921 DKK0,64890,6621
Estonia2331 EEK0,30910,3153
Japonia784100 JPY3,54643,6180
Kanada7881 CAD2,87552,9335
Norwegia7961 NOK0,54990,5611
Szwajcaria7971 CHF3,06953,1315
Szwecja7981 SEK0,52550,5361
UGW9781 EUR4,83554,9331
USA7871 USD3,84223,9198
Węgry207100 HUF1,86971,9075
Wielka Brytania7891 GBP7,20537,3509
MFW (SDR)8611 XDR5,72385,8394