Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-04-16

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.102,41
100 zł1/47,782.320,46
200 zł1/215,554.281,16
500 zł131,108.205,56

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe