Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-05-14

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.111,49
100 zł1/47,782.339,57
200 zł1/215,554.316,43
500 zł131,108.273,16

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe