Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-06-05

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.039,37
100 zł1/47,782.187,76
200 zł1/215,554.036,34
500 zł131,107.736,33

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe