Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-08-05

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.141,67
100 zł1/47,782.403,09
200 zł1/215,554.433,62
500 zł131,108.497,76

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe