Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-09-04

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.119,32
100 zł1/47,782.356,06
200 zł1/215,554.346,85
500 zł131,108.331,46

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe