Bank centralny. Scenariusz zajęć dla szkół ponadpodstawowych

Jak powstawały najstarsze banki centralne: Bank Anglii, szwedzki Riksbank, Bank Francji? Jak rozwijały się systemy pieniężne do pieniądza fiducjarnego? Jakie są trzy podstawowe funkcje Narodowego Banku Polskiego? Na czym polega twarda i miękka polityka pieniężna. Jakie są najważniejsze organy NBP?

Scenariusz dla szkół ponadpodstawowych. Do zastosowania na lekcjach podstaw przedsiębiorczości, historii i WOS. Czas: 2 x 45 min. Scenariusz przewiduje pracę w 4. grupach z użyciem tekstów źródłowych oraz ćwiczeń dodatkowych. Materiały mogą być przeznaczone do samodzielnej pracy uczniów w warunkach zdalnych.

Scenariusz

Materiały do lekcji – grupa I

Materiały do lekcji – grupa II

Materiały do lekcji – grupa III

Materiały do lekcji – grupa IV

Ćwiczenia dodatkowe

Broszura