Banknot obiegowy zmodernizowany o nominale 100 zł

Charakterystyka banknotu o nominale 100 zł I Banknot zmodernizowany I Banknot sprzed modernizacji

Charakterystyka banknotu o nominale 100 zł I Banknot zmodernizowany I Banknot sprzed modernizacji

Zmodernizowany banknot o nominale 100 zł

Na banknocie o nominale 100 złotych umieszczono portret króla Władysława II Jagiełły. W tle po jego obu stronach znajdują się stylizowane elementy ornamentyki gotyckiej.

Stronę odwrotną zdobi Orzeł Biały na tarczy herbowej z nagrobka króla. Poniżej tarczy umieszczono hełm, płaszcz krzyżacki oraz dwa miecze nawiązujące do zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem w 1410 roku. Z lewej strony tarczy widnieje zarys zamku krzyżackiego w Malborku.

Charakterystyczne elementy zmodernizowanego banknotu:

 • wymiary: 138 x 69 mm,
 • znak wodny z cyfrowym oznaczeniem nominału widoczny pod światło na niezadrukowanym polu (1),
 • rozeta płynnie zmieniająca kolor ze złotego na zielony (3),
 • korona w owalu, której pełny obraz tworzy się podczas oglądania banknotu pod światło (4),
 • wyczuwalne w dotyku m.in.: oznaczenia nominału, portret władcy, godło RP, podpisy Prezesa i Głównego Skarbnika NBP, oznaczenie dla niewidomych.

Znak wodny

Podczas oglądania banknotu pod światło widać znak wodny przedstawiający wizerunek władcy oraz cyfrowe oznaczenie nominału „100”. Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane.

Nitka zabezpieczająca

Podczas oglądania banknotu pod światło widać pionową, ciemną linię z cyfrowym oznaczeniem nominału „100” i skrótem „ZŁ”, widocznymi również w odbiciu lustrzanym. Krój liter mikrotekstu został zmodyfikowany. Nitka zabezpieczająca została umieszczona w strukturze papieru.

Farba zmienna optycznie

Wraz ze zmianą kąta patrzenia kolor rozety płynnie przechodzi ze złotego w zielony.

Recto-verso (uzupełniający się druk obustronny)

Elementy graficzne znajdujące się na obu stronach banknotu oglądane pod światło uzupełniają się i tworzą pełny obraz – koronę w owalu.

Efekt kątowy

W zależności od kąta patrzenia z prawej strony portretu władcy widać koronę lub cyfry oznaczenia nominału „100”, z lewej zaś słowne i cyfrowe oznaczenia nominału, a pomiędzy nimi skrót „NBP”.

Mikrodruki

Drobne napisy wykonane z dużą precyzją techniką druku stalorytniczego lub offsetowego. Najmniejszy tekst na banknocie powinien być wyraźny i czytelny w powiększeniu.

Zabezpieczenia utajone

W promieniach UV widać kwadrat z cyfrowym oznaczeniem nominału „100” i skrótem „ZŁ”, serię i numer banknotu oraz inne wybrane elementy.


Banknot obiegowy o nominale 100 zł sprzed modernizacjiWymiary: 138 × 69 mm

Papier: biały


Zabezpieczenia:

 • znak wodny: 
  portret króla Władysława II Jagiełły
 • nitka zabezpieczająca: 
  w lewej części banknotu z powtarzającym się napisem składającym się z oznaczenia nominału „100 ZŁ” oraz jego odbicia lustrzanego
 • mikrodruk na stronie przedniej: 
  powtarzający się pionowy napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” z prawej strony znaku wodnego; powtarzające się litery „RP” na wyodrębnionej płaszczyźnie w tle liczby „100” w prawej górnej części oraz powtarzający się napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” nad tą płaszczyzną
 • mikrodruk na stronie odwrotnej: 
  powtarzający się napis „NARODOWY BANK POLSKI” powyżej i poniżej wizerunku orła w półkolach rozdzielony liniami oraz powtarzający się napis „RZECZPOSPOLITA POLSKA” nad dolną płaszczyzną z oznaczeniem cyfrowym i słownym nominału
 • zabezpieczenia utajone na stronie przedniej (widoczne w promieniach UV):
  kwadrat z napisem „100 ZŁ” w lewym górnym rogu; farba metalizowana w prawym dolnym rogu w wyodrębnionym polu oraz fragmenty giloszowego tła w prawej i środkowej części banknotu – w kolorze seledynowym. Pionowa numeracja w prawej części banknotu – w kolorze pomarańczowym.
 • zabezpieczenia utajone na stronie odwrotnej (widoczne w promieniach UV):
  fragmenty wstęg giloszowych, półkoliste napisy w mikrodruku w górnej i dolnej części, dwa symetrycznie położone pola na górze i dole banknotu oraz fragmenty kompozycji linii giloszowych układających się w liczby „100” w lewej i prawej części – w kolorze żółtym
 • złota folia metaliczna: 
  na stronie przedniej w rozecie z lewej strony portretu
 • recto–verso (uzupełniający się druk obustronny):
  korony w owalach otoczone nominałami po obu stronach banknotu oglądane w świetle przechodzącym uzupełniają się i tworzą pełny obraz
 • efekt kątowy:
  na stronie przedniej w prawej dolnej części na wyodrębnionej płaszczyźnie widoczne w zależności od kąta patrzenia korona w owalu lub liczba „100”
 • farba metalizowana: 
  na stronie przedniej kolor zielony i oliwkowy w wyodrębnionej płaszczyźnie w prawym dolnym rogu
 • farba zmienna optycznie:
  na stronie przedniej – rozeta z prawej strony portretu poniżej wizerunku korony, zmieniająca kolor w zależności od kąta patrzenia z różowego na oliwkowo–zielony

Numeracja

Dwie duże litery i siedem cyfr numeracji – w lewej dolnej części w kolorze czarnym w układzie poziomym oraz w prawej części w kolorze czerwonym w układzie pionowym.


Kolory zasadnicze: 

 • strona przednia – zielony, oliwkowy, jasnofioletowy, niebieski
 • strona odwrotna – ciemnozielony, oliwkowy, brązowy, pomarańczowy

Cechy graficzne strony przedniej

W środkowej części portret króla Władysława II Jagiełły oraz napis „WŁADYSŁAW II JAGIEŁŁO” w ozdobnym medalionie. Z lewej strony portretu u góry wizerunek orła – godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz napis „NARODOWY BANK POLSKI”, poniżej ozdobna rozeta, pod rozetą napis „WARSZAWA 25 MARCA 1994 r.”, niżej napis „PREZES” i podpis, pod nim napis „GŁÓWNY SKARBNIK” i podpis. W tle napisów i godła stylizowane elementy ornamentyki gotyckiej. Z lewej strony, na polu znaku wodnego kompozycja linii giloszowych. W lewym górnym rogu w układzie pionowym liczba „100”, pod nią linia, pod linią napis „STO ZŁOTYCH”. W lewym dolnym rogu oznaczenie dla niewidomych w kształcie równoramiennego wypukłego krzyża. Z prawej strony banknotu w górnej i dolnej części wyodrębnione płaszczyzny. W górnej płaszczyźnie liczba „100”, poniżej wizerunek korony w owalu, wokół korony cztery liczby „100”, poniżej korony na tle ornamentu gotyckiego – rozeta. Liczba „100” w lewym górnym rogu, linia pod liczbą, oznaczenie dla niewidomych oraz płaszczyzna w prawej górnej części wypełnione są białym ornamentem. Tło banknotu stanowi siatka giloszowa o przecinających się liniach w kolorach zielonym, jasnozielonym, oliwkowym, niebieskim i fioletowym.


Cechy graficzne strony odwrotnej

W środkowej części wizerunek tarczy z orłem z nagrobka Władysława II Jagiełły, u jej podnóża hełm i płaszcz krzyżacki oraz dwa miecze. U góry napis „NARODOWY BANK POLSKI”. Poniżej tarczy prostokątna płaszczyzna z ornamentu, na niej z lewej strony liczba „100”, z prawej napis „STO ZŁOTYCH”. Z lewej strony wizerunku orła na ozdobnej wstędze giloszowej wizerunek korony w owalu, wokół korony cztery liczby „100”, poniżej wizerunku korony zarys zamku krzyżackiego w Malborku. Z prawej strony u góry ozdobna wstęga giloszowa zwieńczona u dołu rozetą, poniżej rozety klauzula „BANKNOTY EMITOWANE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI SĄ PRAWNYM ŚRODKIEM PŁATNICZYM W POLSCE”. W prawym górnym rogu liczba „100” wypełniona białym ornamentem, w dolnym rogu – inicjały „NBP”.

Z lewej i prawej strony wizerunku orła w tle kompozycja linii giloszowych układająca się w liczby „100”.

Pole znaku wodnego oraz marginesy zadrukowane są kompozycją linii giloszowych.

Zobacz również