500 zł – banknot obiegowy

Charakterystyka banknotu o nominale 500 zł | Wizerunek banknotu | Zabezpieczenia

Charakterystyka banknotu o nominale 500 zł | Wizerunek banknotu | Zabezpieczenia

Banknot obiegowy o nominale 500 zł

Na banknocie o wartości nominalnej 500 zł znajduje się portret króla Jana III Sobieskiego.

Na odwrotnej stronie znajduje się orzeł w koronie oraz pałac w Wilanowie.

Charakterystyczne elementy banknotu 500 zł to:

  • wymiary: 150 x 75 mm,
  • znak wodny z cyfrowym oznaczeniem nominału widoczny pod światło na niezadrukowanym polu (1),
  • nitka zabezpieczająca (okienkowa), której fragmenty są widoczne na powierzchni strony przedniej banknotu, w całości jest widoczna pod światło (2),
  • korona w owalu, której pełny obraz tworzy się podczas oglądania banknotu pod światło (6),
  • liczba „500” widoczna, w zależności od kąta patrzenia, w prawej części portretu władcy (3a),
  • szyszak husarski płynnie zmieniający barwę z zielonej na niebieską (4),
  • wyczuwalne w dotyku elementy na stronie przedniej: portret władcy, podpisy Prezesa oraz Głównego Skarbnika NBP, godło Rzeczypospolitej Polskiej, napis „Warszawa” i data emisji, oznaczenie dla osób niewidomych w postaci dwóch pionowych linii złożonych z drobnych kwadratów oraz układu linii na krótszych krawędziach banknotu, napis „NARODOWY BANK POLSKI”, cyfrowe oznaczenie nominału, górny pas z prawej strony portretu. Na stronie odwrotnej: główny element szaty graficznej, słowne oznaczenie nominału, cyfrowe oznaczenie nominału, napis „NARODOWY BANK POLSKI”, klauzula prawna, pas u dołu banknotu.

Znak wodny

Pole znaku wodnego nie jest zadrukowane. Podczas oglądania banknotu pod światło widać wielotonowy znak wodny – powtórzenie portretu władcy ze strony przedniej – oraz jednotonowy, jasny (filigran) – cyfrowe oznaczenie nominału „500”.

Nitka zabezpieczająca

Podczas oglądania banknotu pod światło widać nitkę zabezpieczającą z mikrotekstem, zawierającą cyfrowe oznaczenia nominału „500” i „500 ZŁ”.

Nitka zabezpieczająca (okienkowa)

Fragmenty nitki zabezpieczającej są widoczne na powierzchni strony przedniej banknotu, w całości nitkę widać podczas oglądania pod światło.

Efekt kątowy

W prawej części portretu władcy cyfrowe oznaczenie nominału „500”, w zależności od kąta patrzenia, zmienia się z jasnego na ciemne.

Po lewej stronie portretu w tarczy herbowej, w zależności od kąta patrzenia, widoczne są prostokątne pola.

Farba zmienna optycznie

Wraz ze zmianą kąta patrzenia ozdobny element graficzny z prawej strony portretu (szyszak husarski) płynnie zmienia barwę z zielonej na niebieską, a umieszczony na nim wzór falistej linii sprawia wrażenie ruchomego w płaszczyźnie pionowej.

Mikrodruki

Drobne napisy wykonane z dużą precyzją techniką druku stalorytniczego lub offsetowego. Najmniejszy tekst na banknocie powinien być wyraźny i czytelny w powiększeniu.

Mikrodruki
Strona odwrotna 

Stalorytnicze „RZECZPOSOLITA POLSKA”.

Offsetowe „NARODOWY BANK POLSKI”, „NBP 500 NARODOWY BANK POLSKI”.

Recto-verso (uzupełniający się druk obustronny)

Elementy szaty graficznej znajdujące się na obu stronach banknotu, oglądane w świetle przechodzącym, uzupełniają się i tworzą pełny obraz.

Farba opalizująca
Ornament znajdujący się na odwrotnej stronie banknotu został wydrukowany farbą opalizującą w kolorze złotym. W zależności od kąta patrzenia jest widoczny lub prawie niedostrzegalny.

Zabezpieczenie utajone

Określone elementy graficzne stają się widoczne w świetle ultrafioletowym: kwadrat z cyfrowym oznaczeniem nominału „500” i skrótem „ZŁ” położony z lewej strony portretu, numeracja położona z lewej strony banknotu, górny pas z prawej strony portretu władcy oraz wybrane elementy szaty graficznej na stronach przedniej i odwrotnej.

Zabezpieczenie w podczerwieni

Wybrane elementy graficzne po obu stronach banknotu stają się widoczne w świetle podczerwonym.

Zobacz również