Dystrybutorzy

Informacje o sprzedaży monet i banknotów kolekcjonerskich dla dystrybutorów

Informacje o sprzedaży monet i banknotów kolekcjonerskich dla dystrybutorów

Kontakt z Wydziałem Wartości Kolekcjonerskich

W przypadku pytań dotyczących podpisania umowy, zachęcamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Wartości Kolekcjonerskich pod numerem telefonu:

22-185-91-59 lub 22-185-13-03.

Adres e-mail: kolekcjoner@nbp.pl

Zasady sprzedaży

Sprzedaż monet i banknotów kolekcjonerskich emitowanych przez Narodowy Bank Polski reguluje uchwała Zarządu NBP w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez NBP monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele.

Uchwała nr 54/2021 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z 3 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M. P. z 2021 r. poz. 1152)

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M.P. z 2021 r. poz. 1067)

Zobacz również