Zamiana monet okolicznościowych 5zł i 2 zł NG

Informacje o monetach okolicznościowych o nominale 5 zł z wizerunkiem okolicznościowym oraz monetach o nominale 2 zł Nordic Gold emitowanych przez NBP do 2014 r.

Informacje o monetach okolicznościowych o nominale 5 zł z wizerunkiem okolicznościowym oraz monetach o nominale 2 zł Nordic Gold emitowanych przez NBP do 2014 r.

Monety okolicznościowe (5 zł z wizerunkiem okolicznościowym oraz 2 zł Nordic Gold emitowane przez NBP do 2014 r.) są prawnym środkiem płatniczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają zamianie w oddziałach okręgowych NBP według wartości nominalnej.

Pełna lista oddziałów okręgowych NBP dostępna jest na stronie: Oddziały okręgowe NBP.

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Wartości Kolekcjonerskich pod numerem telefonu: 22 185 9159 lub 22 185 1303.

Szczegółowe informacje dotyczące zamiany oraz dostępnych tematów monet w poszczególnych oddziałach okręgowych NBP znajdą Państwo na stronie: Banknoty i monety

Sprzedaż monet i banknotów kolekcjonerskich emitowanych przez Narodowy Bank Polski reguluje uchwała Zarządu NBP w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez NBP monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele.

Uchwała nr 54/2021 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z 3 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M. P. z 2021 r. poz. 1152)

Obwieszczenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego jednolitego tekstu uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M.P. z 2021 r. poz. 1067)

Zobacz również