Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka poszukuje kandydatów na stanowisko Animatora (umowa zlecenie na 2025 rok)

Do głównych zadań Animatora należeć będzie:

 • obsługa ekspozycji CP NBP, w szczególności:
  • obsługa recepcji,
  • animacja w przestrzeni ekspozycji,
 • obsługa grup zwiedzających na ekspozycji CP NBP, w tym:
  • prowadzenie lekcji,
  • prowadzenie warsztatów,
  • prowadzenie spotkań edukacyjnych dla rodzin z dziećmi,
  • oprowadzanie po ekspozycji,
 • współpraca przy aktualizowaniu materiałów dydaktycznych dla zwiedzających,
 • obsługa wydarzeń specjalnych organizowanych w CP NBP i poza siedzibą.

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończony 18-sty rok życia,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego,
 • ogólna znajomość zagadnień z zakresu historii pieniądza, bankowości centralnej, historii gospodarki oraz ekonomii,
 • wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność przez minimum 32 godziny w miesiącu, w tym 8 godzin we wskazane soboty i niedziele,
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, ukraiński),
 • brak zakazu zajmowania stanowisk związanych z edukacją,
 • niefigurowanie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (w związku z art. 21 Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym)
 • samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania.

Dodatkowym atutem będzie:

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność obsługi komputera: Windows, pakiet MS Office,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku animatora lub edukatora,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć i lekcji muzealnych,
 • znajomość dodatkowego języka obcego.

Oferujemy:

 • zawarcie umowy o świadczenie usług z wynagrodzeniem w wysokości zależnej od zrealizowanych godzin według harmonogramu ustalonego z kandydatem,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość współtworzenia oferty edukacyjnej,
 • możliwość zdobycia doświadczenia w placówce wystawienniczo-edukacyjnej,
 • przyjazną atmosferę w młodym zespole,
 • szkolenia.

Zapewniamy szkolenia z zakresu tematyki prezentowanej na ekspozycji.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych na adres mailowy rekrutacja.cpnbp@nbp.pl do dnia 10 maja 2024 r.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 22 185 26 62.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia, kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.