Departament Administracji poszukuje kandydata do pracy w Wydziale Monitorowania i Eksploatacji

Zgłoszenia do 29 lutego 2024 r.

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • monitorowanie infrastruktury technicznej obiektów Centrali NBP, w tym systemów:
  • elektroenergetycznych,
  • wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
  • zasilaczy UPS,
 • prowadzenie ewidencji zaistniałych awarii systemów monitorujących infrastrukturę techniczną obiektów Centrali NBP,
 • prowadzenie ewidencji z zaistniałych awarii, uszkodzeń lub braku zasilania, stwierdzonych w procesie monitorowania oraz opisów wszystkich wykonywanych prac,
 • zgłaszanie wykonawcom awarii instalacji sanitarnych i elektroenergetycznych zlokalizowanych w obiektach Centrali NBP w ramach zawartych umów z wyłączeniem awarii ujawnionych w okresie gwarancyjnym,
 • nadzorowanie przeglądów, konserwacji i prób ruchowych instalacji, maszyn i urządzeń elektroenergetycznych w obiektach Centrali NBP,
 • wykonywanie w obiektach Centrali NBP:
  • pomiarów baterii akumulatorów zasilaczy UPS,
  • oględzin zbiorników paliwa agregatów prądotwórczych,
  • prób ruchowych agregatów prądotwórczych,
 • uczestniczenie w:
  • rozruchach, odbiorach oraz czynnościach przekazania – przejęcia do eksploatacji wyremontowanych lub powstałych w wyniku inwestycji obiektów Centrali NBP oraz znajdujących się w tych obiektach instalacji, maszyn i urządzeń,
  • odbiorach instalacji, maszyn i urządzeń, po naprawach i konserwacjach, wykonanych w systemie zleceń zewnętrznych,
 • opracowywanie adekwatnych do wyników przeglądów i kontroli propozycji działań.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie średnie/wyższe techniczne o profilu elektrycznym.

Dodatkowym atutem będzie:

 • posiadanie aktualnego „Świadectwa kwalifikacyjne” uprawniającego
  do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji
  do 20 kV. 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia
29 lutego 2024 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.