Departament Audytu Wewnętrznego poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Audytu Finansowo-Skarbcowego

Zgłoszenia do 31 października 2023 r.

Do głównych zadań pracowników należeć będzie:

 • planowanie, prowadzenie i raportowanie wyników zadań audytowych, w szczególności w obszarze zagadnień ekonomicznych, analityczno-statystycznych, kasowo-skarbcowych, zamówień publicznych, inwestycji budowlanych oraz zarządzania majątkiem,
 • ocena poziomu ryzyka w audytowanych procesach, proponowanie zaleceń i rekomendacji ograniczających ryzyko i usprawniających wewnętrznych jednostek organizacyjnych NBP,
 • monitorowanie realizacji zaleceń i rekomendacji audytowych,
 • analiza projektów wewnętrznych regulacji prawnych.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe magisterskie/inżynierskie – preferowane kierunki: budownictwo, ekonomia, bankowość, finanse, prawo,
 • doświadczenie w pracy audytora wewnętrznego lub zewnętrznego,
 • znajomość standardów audytu wewnętrznego,
 • umiejętność analitycznego myślenia, logicznego wnioskowania i formułowania zaleceń,
 • dociekliwość, sumienność i rzetelność,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie,
 • dyspozycyjność (możliwość kilku wyjazdów służbowych w ciągu roku).

Dodatkowym atutem będzie:

 • posiadanie certyfikatu CIA, CIGAP lub aplikacji Najwyższej Izby Kontroli,
 • posiadanie certyfikatów ACCA, uprawnień biegłego rewidenta,
 • posiadanie uprawnień budowlanych,
 • doświadczenie w audycie inwestycji budowlanych lub kasowo – skarbcowym,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 31 października 2023 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

(po kliknięciu w przycisk opuścisz stronę NBP)

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie.  Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.