Departament Bezpieczeństwa poszukuje kandydata do pracy w Straży Bankowej Centrali NBP

Zgłoszenia do 31 października 2023 r.

 Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionych obszarów i obiektów Centrali Narodowego Banku Polskiego w Warszawie,
 • ochrona obiektów przed dostępem do nich osób nieuprawnionych,
 • ochrona mienia przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem,
 • zapobieganie zakłócaniu porządku na terenie ochranianym.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie średnie,
 • posiadanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz aktualnych badań lekarskich i psychologicznych osoby wpisanej na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 • pracowitość, lojalność,
 • samodzielność, umiejętność zarządzania czasem,
 • komunikatywność, umiejętność radzenia sobie z konfliktami.

Dodatkowym atutem będzie:

 • posiadanie prawa jazdy kat. C.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 31 października 2023 r.  za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej 

(po kliknięciu w przycisk opuścisz stronę NBP)

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie.  Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.