Departament Bezpieczeństwa poszukuje kandydata do pracy w Wydziale Ochrony Informacji

Zgłoszenia do 18 czerwca 2023 r.

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • identyfikacja i analiza nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji,
  z wyłączeniem informacji niejawnych, niezależnie od formy i sposobu przetwarzania informacji oraz projektowanie i proponowanie rozwiązań ograniczających te zagrożenia,
 • analiza przepisów krajowych i europejskich, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa informacji, w celu identyfikacji wymogów bezpieczeństwa,
 • opracowywanie i aktualizowanie wymagań i standardów bezpieczeństwa informacji, z wyłączeniem informacji niejawnych, niezależnie od formy i sposobu przetwarzania informacji,
 • projektowanie i proponowanie rozwiązań formalnych ograniczających zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe, magisterskie, preferowane kierunki łączące aspekty prawne
  z wiedzą w zakresie bezpieczeństwa systemów, czy sieci teleinformatycznych,
 • znajomość przepisów, norm i standardów z zakresu ochrony informacji
  i bezpieczeństwa teleinformatycznego, w szczególności w zakresie informacji prawnie chronionych,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zasad budowy i funkcjonowania systemów informatycznych,
  w tym doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych,
 • doświadczenie w pracy o podobnym profilu.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 18 czerwca 2023 r.  za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej  

(po kliknięciu w przycisk opuścisz stronę NBP)

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.