Departament Bezpieczeństwa poszukuje kandydata do pracy w Zespole Wsparcia Technicznego

Zgłoszenia do 7 czerwca 2023 r.

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • wsparcie w pełnieniu obowiązków właściwych dla Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego (IBT) określonych w przepisach odrębnych i mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych NBP, w których przetwarzane są informacje niejawne,
 • wsparcie oraz doradztwo w zakresie przeprowadzania analiz techniczno-informatycznych w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • przeprowadzanie analiz w zakresie skutków wynikających z utraty informacji,
 • udział w projektach informatycznych, a także w procesie zakupu systemów bezpieczeństwa IT pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa informacji,
 • współpraca oraz inicjowanie działań w zakresie budowania świadomości dotyczącej bezpieczeństwa informacji.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek informatyczny lub związany
  z bezpieczeństwem informacji,
 • doświadczenie w pracy wymagającej podobnych kompetencji,
 • znajomość przepisów, norm i standardów z zakresu bezpieczeństwa informacji,
  w tym również – bezpieczeństwa IT oraz bezpieczeństwa informacji niejawnych,
 • umiejętność identyfikacji zagrożeń i podatności z zakresu bezpieczeństwa informacji,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z dokumentacji,
 • odpowiedzialność, dokładność i terminowość wykonywania powierzonych zadań.

Mile widziane:

 • dobra komunikacja pisemna,
 • umiejętność samodzielnego, kreatywnego myślenia oraz formułowania wniosków,
 • umiejętność pracy w zespole ukierunkowana na  rozwiązywanie problemów
 • posiadanie poświadczenia do pracy z informacjami niejawnymi.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 7 czerwca 2023 r.  za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej 

(po kliknięciu w przycisk opuścisz stronę NBP)

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie.  Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.