Departament Cyberbezpieczeństwa poszukuje kandydata do pracy w Wydziale Projektów i Analiz Cyberbezpieczeństwa w charakterze specjalisty ds. bezpieczeństwa systemów

Zgłoszenia do: 31 października 2023 r.

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • pełnienie obowiązków Inspektora Bezpieczeństwa Systemów (IBS) poprzez dokonywanie ocen bezpieczeństwa dla systemów i sieci teleinformatycznych,
 • identyfikowanie zagrożeń i podatności w systemach i sieciach teleinformatycznych oraz określanie sposobów ich eliminowania,
 • ocena systemów informatycznych pod kątem spełnienia przez nie wymagań bezpieczeństwa,
 • dokonywanie sprawdzeń w zakresie bezpieczeństwa IT na zgodność z przepisami wynikającymi z wewnętrznych regulacji,
 • współpraca oraz inicjowanie działań w zakresie budowania świadomości dotyczącej bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • udział w projektach informatycznych oraz w procesie zakupu systemów bezpieczeństwa IT.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe – preferowany kierunek informatyczny w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz umożliwiającym swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej,
 • znajomość technologii, przepisów, norm i standardów z zakresu ochrony informacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • znajomość technik ataków na systemy teleinformatyczne,
 • wskazywanie zagrożeń i podatności w systemach bezpieczeństwa,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w dynamicznym zespole,
 • umiejętność podejmowania inicjatywy i szukania nowych rozwiązań,
 • zdolność do pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • sumienność, odpowiedzialność i dokładność przy realizacji zadań,
 • dobra komunikacja pisemna, umiejętność opracowywania materiałów analitycznych.

Dodatkowym atutem będzie:

 • posiadanie certyfikatu Audytor ISO 27001 i/lub CISSP.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 31 października 2023 r.  za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej:

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie.  Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.