Departament Informatyki i Telekomunikacji poszukuje kandydata do pracy w charakterze administratora baz danych w Wydziale Baz Danych

Zgłoszenia do 10 listopada 2023 r.

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • administracja systemami baz danych ORACLE i MS SQL SERVER,
 • automatyzacja i rozwój narzędzi wspomagających utrzymanie baz danych,
 • strojenie wydajności i monitorowanie poprawności działania systemów RDBMS,
 • współpraca z innymi wydziałami w procesach wdrażania i eksploatacji systemów IT,
 • udział w projektach informatycznych NBP oraz w procesach zakupowych dotyczących eksploatacji oprogramowania baz danych.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek informatyka lub pokrewne,
 • minimum 4-letnie doświadczenie w administracji bazami danych (preferowany ORACLE i MS SQL SERVER) na platformach Linux/Unix/Windows,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym oraz umożliwiającym swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność za efekty własnej pracy,
 • umiejętność planowania i organizacji własnego czasu pracy,
 • zdolność do pracy pod presją czasu i odporność na stres,
 • elastyczność w przyjmowaniu zmian i otwartość na zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności w zakresie technologii bazodanowych.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość systemów baz danych IBM DB2 i SAP HANA,
 • znajomość oprogramowania ORACLE GOLDEN GATE,
 • posiadanie branżowych certyfikatów np. OCA/OCP DBA, MTA, MSCA.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 10 listopada 2023 r.  za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej 

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.