Departament Informatyki i Telekomunikacji poszukuje kandydata do pracy w charakterze analityka ds. systemów BI w Wydziale Systemów Analitycznych i Sprawozdawczych

Zgłoszenia do 30 kwietnia 2023 r.

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • udział w bieżących  projektach NBP,
 • analiza wymagań funkcjonalnych i pozafunkcjonalnych,
 • aktywne wsparcie zespołu programistycznego w weryfikacji i wdrożeniu wymagań,
 • tworzenie dokumentacji, w tym: dokumentowanie wymagań i procesów, udział w tworzeniu dokumentacji użytkownika,
 • wsparcie w tworzeniu raportów na platformie SAP Business Objects Web Intelligence,
 • przygotowywanie szczegółowych scenariuszy – przypadków użycia,
 • przeprowadzanie szkoleń w użytkowaniu aplikacji,
 • analiza zgłaszanych problemów eksploatacyjnych,
 • wsparcie i komunikacja z użytkownikiem końcowym na każdym etapie projektu.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: informatyka, matematyka,
  finanse i bankowość lub pokrewne,
 • minimum roczne doświadczenie w obszarach: eksploatacji systemów,  analiz systemowych, analiz biznesowych, analiz biznesowo-systemowych, Business Intelligence,
 • znajomość zagadnień związanych z inżynierią oprogramowania, w szczególności: zarządzanie wymaganiami, zarządzanie zmianą,
 • doświadczenie w pracy z narzędziami wspomagającymi np.: JIRA, Sparx Enterprise Architect,
 • podstawowa znajomość SQL i zagadnień związanych z bazami danych,
 • znajomość cyklu życia oprogramowania,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację i czytanie dokumentacji technicznej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • poczucie dużej odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • dobra organizacja pracy własnej.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w tworzeniu raportów oraz w pracy w środowisku SAP Business Objects Web Intelligence,
 • posiadanie doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze bankowości lub sprawozdawczości,
 • samodzielność podczas realizacji powierzonych zadań,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 30 kwietnia 2023 r.za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

(po kliknięciu w przycisk opuścisz stronę NBP)

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie.  Rekrutacja składa się
z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.