Departament Informatyki i Telekomunikacji poszukuje kandydata do pracy w Wydziale Zintegrowanego Systemu Księgowego w charakterze młodszego administratora aplikacji

Zgłoszenia do 9 kwietnia 2023 r.

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • administrowanie i zarządzanie aplikacjami w środowiskach testowych,
 • odtwarzanie i konfiguracja środowisk testowych,
 • analiza przyczyn i naprawa problemów zgłaszanych przez użytkowników aplikacji,
 • współpraca z dostawcami zewnętrznymi,
 • weryfikacja i aktualizacja dokumentacji systemów,
 • współpraca z innymi wydziałami w procesach testów i wdrażania systemów,
 • udział w projektach rozwoju aplikacji NBP.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe, preferowany kierunek informatyczny,
 • znajomość zagadnień z zakresu działania baz danych ORACLE na platformach Unix,
 • umiejętność poruszania się w środowiskach klasy Unix/Linux,
 • co najmniej średniozaawansowana znajomość języka SQL,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne korzystanie z dokumentacji technicznej,
 • samodzielność, zaangażowanie i odpowiedzialność za efekty własnej pracy,
 • umiejętność planowania i organizacji bieżących zadań,
 • zdolność do pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność – sporadyczna możliwość pracy w weekendy w związku z wdrożeniami aplikacji.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość zagadnień dotyczących branży bankowo-finansowej, w szczególności rozwiązań informatycznych wspierających obszar księgowości bankowej.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 9 kwietnia 2023 r.  za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej  

(po kliknięciu w przycisk opuścisz stronę NBP)

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie.  Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.