Działania Narodowego Banku Polskiego na rzecz powszechnej dostępności gotówki

Działania Narodowego Banku Polskiego na rzecz powszechnej dostępności gotówki

Jakie są zwyczaje płatnicze wśród Polaków? Co to są „pustynie bankomatowe” i czy występują tylko w Polsce? Co to jest Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego? W jaki sposób Narodowy Bank Polski dba o możliwość płatności gotówką za towary i usługi?

Do pobrania