Materiały edukacyjne | Złote Szkoły NBP – III edycja

„Poznajemy bank centralny” - materiały pomocnicze, które pomogą w przygotowaniu zadań III edycji programu

„Poznajemy bank centralny” – materiały pomocnicze, które pomogą w przygotowaniu zadań III edycji programu

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie!

Tutaj znajdziecie materiały edukacyjne dotyczące tematu: „Poznajemy bank centralny”, które pomogą Wam w przygotowaniu zadań III edycji programu. Materiały mają charakter popularno-naukowy i są adresowane do młodzieży, która rozpoczyna swoją przygodę z ekonomią.


Ważne: Opublikowane treści merytoryczne nie są oficjalnym stanowiskiem Narodowego Banku Polskiego.


Funkcje banku centralnego (broszura)
Co wyróżnia banki centralne? Co to jest pieniądz fiducjarny? Jakie są sposoby prowadzenia polityki pieniężnej? Na czym polega zarządzanie przez bank centralny rezerwami dewizowymi państwa? Jak jest rola banku centralnego w systemie finansowym?

Stabilizacyjna rola polityki pieniężnej (broszura)
Jakie jest główne zadanie polityki pieniężnej? Co oznacza stabilność cen? Jak działa polityka pieniężna?

Bank centralny i jego funkcje (webinar)
Jakie są podstawowe cele i zadania Narodowego Banku Polskiego? Co to znaczy, że NBP jest bankiem banków i bankiem państwa? W jaki sposób NBP prowadzi politykę pieniężną?

Narodowy Bank Polski. Czym jest i jakie pełni funkcje? (broszura)
Jakie są podstawowe cele i zadania Narodowego Banku Polskiego? W jaki sposób NBP prowadzi politykę pieniężną?

Rola pieniądza w gospodarce (animacja)
Co to znaczy, że pieniądze krążą w gospodarce?

W jaki sposób NBP dba o jakość i bezpieczeństwo polskich banknotów? (broszura)
Kto jest emitentem pieniędzy w Polsce? Kto produkuje polskie banknoty? Jakie są ich zabezpieczenia?

Polski złoty. Czynnik wzrostu i stabilności (broszura)
Polski Złoty to waluta narodowa – co to oznacza? Jakie korzyści ma posiadanie własnej waluty dla rozwoju gospodarczego państwa?

Znaczenie własnej waluty i autonomicznej polityki pieniężnej (broszura)
Jakie znaczenie gospodarcze ma posiadanie własnej waluty? W jaki sposób polska gospodarka korzysta z płynnego kursu złotego?

Bank centralny i stabilność finansowa (webinar)
Jaki jest główny cel banku centralnego? Jaką rolę pełni system finansowy w gospodarce? Co kryje się pod pojęciem pożyczkodawcy ostatniej szansy?

Złoty. Wszystko, co chcecie wiedzieć o monetach (film)
Mosiądz, miedzionikiel i brązal, czyli z czego są wykonane polskie monety obiegowe? W pracowni projektanta monet. Czym jest relief, narzędzie pierwotne i stempel, czyli jak produkuje się monety w mennicy?

Chemia na straży złotego (scenariusz lekcji)
Jak przeprowadzić doświadczenie, które pozwoli sprawdzić, z czego jest zrobiona polska moneta jednogroszowa? Czy banknoty są z papieru? Czym jest polimer? O funkcji emisyjnej banku centralnego.

Laboratorium autentyczności (scenariusz lekcji)
Co to znaczy, że NBP jest bankiem emisyjnym? Czym różni się emisja od produkcji pieniądza? Jakie typy zabezpieczeń chronią banknoty przed fałszerstwami?

Złoty. Wszystko, co chcecie wiedzieć o banknotach (film)
O projektowaniu i produkcji polskich banknotów. Jaka jest trwałość banknotów i który „żyje” najdłużej? Czy polskie banknoty są z papieru, z bawełny czy z polimeru? O zabezpieczeniach banknotów przed fałszerstwami.