Departament Systemu Płatniczego poszukuje kandydatów do pracy

Departament Systemu Płatniczego poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Analiz Nadzorczych (umowa na zastępstwo)

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • analizowanie funkcjonowania systemów stanowiących infrastrukturę potransakcyjną rynku kapitałowego (m.in. systemów rozliczeń i systemów rozrachunku papierów wartościowych), w tym przede wszystkim bieżące monitorowanie, zbieranie danych i analizowanie incydentów występujących w tych systemach,
 • analizowanie funkcjonowania systemów płatności działających w Polsce, w tym przede wszystkim bieżące monitorowanie oraz zbieranie danych,
 • bieżąca współpraca z przedstawicielami operatorów nadzorowanych systemów,
 • obsługa BSP (Baza Statystyki Płatniczej) w zakresie danych nadzorczych,
 • uczestniczenie w pracach związanych z oceną zasad funkcjonowania systemów pod względem ich sprawności i bezpieczeństwa w oparciu o przepisy prawa oraz standardy międzynarodowe,
 • współpraca z Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) w zakresie opiniowania materiałów związanych z nadzorem sprawowanym przez EBC oraz z uczestnictwem NBP w grupach roboczych przy EBC,
 • współpraca z pracownikami banków centralnych innych krajów w zakresie wymiany doświadczeń odnośnie do wykonywania nadzoru systemowego.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe (lub ostatni rok studiów), preferowane ekonomiczne (szczególnie specjalizacja ekonometria),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel i MS Word,
 • umiejętność analizowania informacji, wyciągania wniosków oraz precyzyjnego i przejrzystego przekazywania ich w formie pisemnej i ustnej,
 • inicjatywa i kreatywność w zakresie realizowania i rozwoju powierzonych zadań,
 • umiejętność współpracy w zespole i odpowiedzialność za wyniki tej pracy.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość zasad funkcjonowania systemów rozliczeń i rozrachunku papierów wartościowych,
 • doświadczenie w pracy wymagającej znajomości przebiegu procesu przetwarzania transakcji płatniczych i operacji na papierach wartościowych,
 • otwartość na zdobywanie nowej wiedzy, samodzielne dążenie do podnoszenia kompetencji.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 22 lutego 2023 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

(po kliknięciu w przycisk opuścisz stronę NBP)

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.