Komunikat Komitetu Stabilności Finansowej

Komitet Stabilności Finansowej 18 stycznia 2021 r. przyjął uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczących obniżenia obciążeń związanych z finansowaniem funduszu gwarancyjnego banków. Rekomendacje skierowane są do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Ministra Finansów.

Uchwała podjęta została przez Komitet w trybie obiegowym i jest efektem uzgodnień poczynionych na posiedzeniu 11 grudnia 2020 r.