Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 28 kwietnia 2023 r.

W dniu 28 kwietnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego.

Posiedzenie prowadził Pan Rafał Sura, Przewodniczący Rady ds. Systemu Płatniczego, Członek Zarządu NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego:

  • postanowiła przyjąć:
    • Roczny plan pracy Rady ds. Systemu Płatniczego w 2023 r.;
    • Sprawozdanie z działalności Rady ds. Systemu Płatniczego w 2022 r.,
  • przyjęła przedstawione jej Sprawozdanie z działalności Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Płatności przy Radzie ds. Systemu Płatniczego w 2022 roku;
  • zapoznała się z Oceną funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w II półroczu 2022 r., przygotowaną przez Narodowy Bank Polski, oraz pozytywnie zaopiniowała ten materiał.

Rada zapoznała się ponadto z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Narodowy Bank Polski:

  • Informacją o kartach płatniczych za IV kwartał 2022 r.;
  • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w IV kwartale 2022 r.;
  • Informacją o transakcjach oszukańczych dokonanych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych w IV kwartale 2022 r.

Kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w czerwcu 2023 r.