Lista Dealerów Rynku Pieniężnego w 2022 r. obowiązująca od dnia 10 listopada 2022 r.

Narodowy Bank Polski informuje, iż w związku ze zmianą nazwy Banku BFG SA na VeloBank SA, od dnia 10 listopada 2022 r. lista Dealerów Rynku Pieniężnego obejmuje następujące podmioty (kolejność według numeru rozliczeniowego banku):

 1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
 2. Bank Handlowy w Warszawie SA,
 3. ING Bank Śląski SA,
 4. Santander Bank Polska SA,
 5. Bank Gospodarstwa Krajowego,
 6. mBank SA,
 7. Bank Millennium SA,
 8. Bank Polska Kasa Opieki SA,
 9. VeloBank SA,
 10. BNP Paribas Bank Polska SA,
 11. SGB-Bank SA,
 12. Bank Polskiej Spółdzielczości SA.

Do pobrania