750-lecie lokacji Krakowa

750-lecie lokacji Krakowa

Próba

Au 900

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 27,00

Masa

15,50 g

Nakład

do 9 600

Data emisji

22-05-2007

Próba

Ag 925

Stempel

lustrzany

Wymiary

Ø 32,00

Masa

14,14 g

Nakład

do 58 000

Data emisji

22-05-2007

Próba

CuAl5Zn5Sn1

Stempel

zwykły

Wymiary

Ø 27,00

Masa

8,15 g

Nakład

do 1 200 000

Data emisji

22-05-2007