Oddział Okręgowy w Katowicach poszukuje kandydatów do pracy w Wydziale Kasowo-Skarbcowym na stanowisko kontrolera jakości znaków pieniężnych

Zgłoszenia do: 6 października 2023 r.

Do głównych zadań pracowników należeć będzie:

 • obsługa urządzeń do przeliczania, sortowania i sprawdzania autentyczności
  banknotów i monet,
 • przeliczanie, sortowanie, sprawdzanie autentyczności znaków pieniężnych,
 • formowanie i oznaczanie opakowań banknotów i monet,
 • przemieszczanie wartości pieniężnych ręcznie oraz przy użyciu wózków ręcznych platformowych.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność szybkiego reagowania i rozwiązywania bieżących problemów,
 • duże zaangażowanie w realizację zadań i poczucie odpowiedzialności za efekty własnej pracy, sumienność.

Dodatkowym atutem będzie:

 • wykształcenie techniczne, mile widziany kierunek mechanika, automatyka,
 • doświadczenie zawodowe na stanowiskach pracy związanych z przeliczaniem znaków pieniężnych i obrotem gotówkowym,
 • znajomość przepisów i zasad dotyczących obrotu gotówkowego,  przeliczania i przechowywania znaków pieniężnych,
 • umiejętność wykonywania  drobnych precyzyjnych czynności technicznych, pomocnych przy obsłudze urządzeń kasowo-skarbcowych,
 • ukończony kurs z rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych,
 • znajomość pakietu MS Office, w szczególności Word, Excel.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 6 października 2023 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej:

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.