Oddział Okręgowy w Łodzi poszukuje kandydata do pracy w Wydziale Statystyczno-Dewizowym

Zgłoszenia do 24 września 2023 r.

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • Organizowanie i prowadzenie kontroli w zakresie ustalonym w przepisach prawa dewizowego oraz realizacja zadań kontrolnych w podmiotach gospodarczych przekazujących do NBP dane sprawozdawcze na potrzeby bilansu płatniczego (teren województwa łódzkiego),
 • prowadzenie badań ankietowych, w tym dotyczących przedsiębiorstw, w ramach badania koniunktury sektora przedsiębiorstw oraz innych podmiotów lokalnego rynku pracy i rynku nieruchomości,
 • przygotowywanie analiz dotyczących sytuacji gospodarczej na rynku lokalnym,
 • opracowywanie sprawozdawczości do bilansu płatniczego.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki ekonomiczne lub z zakresu finansów,
 • wiedza z zakresie bankowości, finansów i rachunkowości przedsiębiorstw,
 • dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word),
 • znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem analiz i badań,
 • umiejętność pracy z obowiązującymi przepisami i procedurami,
 • umiejętność formułowania pism urzędowych.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w obszarze finansów i rachunkowości przedsiębiorstw,
 • znajomość podstaw prawa dewizowego, ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także procedur kontrolnych,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętności analityczne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 24 września 2023 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

(po kliknięciu w przycisk opuścisz stronę NBP)

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie.  Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.