Oddział Okręgowy w Warszawie poszukuje kandydata do pracy w Wydziale Przekazów Zagranicznych

Zgłoszenia do 15 czerwca 2023 r.

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • realizacja poleceń wypłaty otrzymywanych i wysyłanych przez NBP w obrocie zagranicznym i krajowym w walutach obcych i walucie krajowej,
 • prowadzenie korespondencji wyjaśniającej z bankami zagranicznymi i krajowymi,
  w języku polskim i angielskim, dotyczącej poleceń wypłaty otrzymanych i wysłanych przez NBP,
 • udział w pracach projektowych i testach związanych z rozwojem istniejących oraz wdrażaniem nowych systemów informatycznych,
 • opiniowanie i współpraca w przygotowaniu projektów procedur wewnętrznych
  i międzydepartamentalnych.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: bankowość, finanse),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Word),
 • umiejętność pracy w warunkach presji czasu i stresu,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • zaangażowanie i odpowiedzialność za efekty własnej pracy,
 • sumienność i terminowość w zakresie realizacji powierzonych zadań,
 • zdolność szybkiego uczenia się,
 • kreatywność, elastyczność, otwartość na zmiany.

Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w pracy w obszarze realizacji zleceń w obrocie zagranicznym.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 15 czerwca 2023 r.  za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej 

(po kliknięciu w przycisk opuścisz stronę NBP)

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.