Oddział Okręgowy we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy na stanowisku kontrolera jakości znaków pieniężnych w Wydziale Zasilania

Zgłoszenia do 29 lutego 2024 r.

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • obsługa urządzeń do przeliczania, sortowania i sprawdzania autentyczności banknotów i monet,
 • przeliczanie, sortowanie, sprawdzanie autentyczności znaków pieniężnych,
 • formowanie i oznaczanie banknotów i monet,
 • wykonywanie zadań kasjera, w tym: przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówki w walucie polskiej i obcej, sprzedaż wartości kolekcjonerskich, zamiana i wymiana waluty polskiej, wykonywanie zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie realizowanych transakcji.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie średnie,
 • ukończony kurs z rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych,
 • doświadczenie na stanowiskach związanych z obsługą kasową i przeliczaniem znaków pieniężnych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz szybkiego reagowania i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • zaangażowanie, odpowiedzialność i dokładność przy realizacji zadań.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość pakietu MS Office,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 29 lutego 2024 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.