Oddział Okręgowy we Wrocławiu poszukuje kandydata do pracy w Wydziale Statystyczno-Dewizowym

Zgłoszenia do 30 września 2023 r.

Do głównych zadań pracownika należeć będzie:

 • przeprowadzanie kontroli podmiotów prowadzących działalność kantorową oraz podmiotów posiadających obowiązek sprawozdawczy do bilansu płatniczego,
 • przyjmowanie wniosków i dokonywanie wpisów do rejestru działalności kantorowej,
 • prowadzenie badań ankietowych, w tym m.in. dotyczących przedsiębiorstw w ramach badania koniunktury sektora przedsiębiorstw oraz innych podmiotów lokalnego rynku pracy i rynku nieruchomości,
 • realizacja zadań dotyczących sprawozdawczości do bilansu płatniczego.

Wymagania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki ekonomiczne w zakresie finansów i bankowości lub prawnicze,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • zaangażowanie, dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do stałego poszerzania wiedzy.

Dodatkowym atutem będzie:

 • udokumentowana znajomość języka angielskiego, w tym o terminologii biznesowo-finansowej,
 • znajomość podstaw prawa dewizowego, procedur kontrolnych oraz zagadnień sprawozdawczości do bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej,
 • doświadczenie w prowadzeniu analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 30 września 2023 r. za pośrednictwem elektronicznego formularza dostępnego poniżej

(po kliknięciu w przycisk opuścisz stronę NBP)

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę ich rejestracji w systemie. Rekrutacja składa się z dwóch etapów – analizy i oceny złożonych przez kandydatów dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do drugiego etapu rekrutacji oraz terminie jego rozpoczęcia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.