Ogłoszenie: II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż stołu do przeglądania monet typ 1100.1 z taśmociągiem

Oferty należy składać w terminie do dnia 6 czerwca 2023 r. do godz. 10:00 w Biurze przepustek Oddziału Okręgowego NBP w Szczecinie, ul. płk. T.A. Starzyńskiego 1 (czas urzędowania w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 15:00), lub przesłać na adres: Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Szczecinie, ul. płk. T.A. Starzyńskiego 1, 70-506 Szczecin, (decyduje data i godzina wpływu do NBP).