Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż składników majątku stanowiących własność NBP