Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż stołu do przeglądania monet typ 1100.1 z taśmociągiem

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 maja 2023 r. do godz. 10:00 w Biurze przepustek Oddziału Okręgowego NBP w Szczecinie, ul. płk. T.A. Starzyńskiego 1 (czas urzędowania w dni robocze od godz. 800 do godz. 1500),  lub przesłać na adres: Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Szczecinie, ul. płk. T.A. Starzyńskiego 1, 70-506 Szczecin, (decyduje data i godzina wpływu do NBP).