Podaż pieniądza w grudniu 2020 r.

W grudniu 2020 r. wartość podaży pieniądza M3 zwiększyła się o 32,0 mld zł. Do jej wzrostu przyczynił się głównie wzrost depozytów i innych zobowiązań gospodarstw domowych.

W grudniu 2020 r. wartość zaliczanych do podaży pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 23,6 mld zł, tj. o 2,5 proc., i wyniosła 977,1 mld zł, a w sektorze instytucji samorządowych o 0,7 mld zł, tj. o 1,2 proc., do poziomu 54,3 mld zł. W sektorze przedsiębiorstw wartość depozytów i innych zobowiązań spadła o 2,2 mld zł, tj. o 0,6 proc., do poziomu 376,4 mld zł, a stan depozytów i innych zobowiązań pozostałych instytucji finansowych zmniejszył się o 2,9 mld zł, tj. o 5,4 proc., do poziomu 50,8 mld zł.

Zadłużenie gospodarstw domowych zwiększyło się o 3,0 mld zł, tj. o 0,4 proc., do wysokości 789,1 mld zł, natomiast w sektorze przedsiębiorstw spadło o 9,3 mld zł, tj. o 2,5 proc., do wysokości 367,1 mld zł. Zadłużenie netto sektora instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosło o 45,0 mld, tj. o 12,3 proc., do wysokości 411,6 mld zł.