System operacyjny NBP

Ogólne ramy systemu operacyjnego polityki pieniężnej NBP oraz opis jego funkcjonowania w latach 2008-2012

Ogólne ramy systemu operacyjnego polityki pieniężnej NBP oraz opis jego funkcjonowania w latach 2008-2012

W poniższym materiale zaprezentowane zostały ogólne ramy systemu operacyjnego polityki pieniężnej NBP oraz opis jego funkcjonowania w latach 2008-2012.

System operacyjny polityki pieniężnej NBP w latach 2008-2012

Zobacz również