Projekcje inflacji i PKB

Projekcja inflacji - informacje podstawowe | Wykresy | Archiwum

Projekcja inflacji – informacje podstawowe | Wykresy | Archiwum


Projekcje inflacji i PKB – listopad 2022


Projekcja inflacji i PKB opracowywana jest w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych (DABE) Narodowego Banku Polskiego i przedstawia prognozowany rozwój sytuacji w gospodarce przy założeniu stałych stóp procentowych NBP. Prace związane z przygotowaniem projekcji koordynowane są przez Wydział Prognoz i Projekcji DABE. Po zatwierdzeniu projekcji przez Zarząd NBP, zostaje ona przekazana Radzie Polityki Pieniężnej. Projekcja stanowi jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje o poziomie stóp procentowych NBP.

Projekcja przygotowywana jest trzy razy w roku i publikowana w marcu, lipcu i listopadzie w IV rozdziale „Raportu o inflacji”. Projekcja sporządzana jest na rok bieżący i 2 pełne lata po nim następujące.

Do opracowania projekcji wykorzystywany jest model makroekonomiczny NECMOD.


Bieżąca projekcja inflacji i PKB (opublikowana 14 listopada 2022 r.)


Inflacja CPI r/r (%)PKB r/r (%)
2022202320242025
Inflacja CPI r/r (%)14,513,15,93,5
PKB r/r (%)4,60,72,03,1
WIBOR 3M* (%)5,946,956,956,95

* projekcja sporządzona przy założeniu stałych stóp procentowych

Następna projekcja inflacji i PKB opublikowana zostanie w marcu 2023 r.


Materiały do pobrania


Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – listopad 2022

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na podstawie modelu NECMOD – listopad 2022


Zobacz: Zapis wideo z prezentacji projekcji inflacji i PKB z „Raportu o inflacji – listopad 2022”


Dowiedz się więcej

Zobacz również