Henryk Wnorowski

Członek Rady Polityki Pieniężnej powołany na sześcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 21 lutego 2022 r.
Henryk Wnorowski - Członek RPP

Członek Rady Polityki Pieniężnej powołany na sześcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 21 lutego 2022 r.

Urodził się 5 lutego 1963 r. w Starych Wnorach.

Jest profesorem nauk ekonomicznych. W 1985 r. ukończył studia na Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym w Instytucie Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – Filia w Białymstoku. W roku 1992 obronił pracę doktorską na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, uzyskując stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, w 2003 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku. W 2004 r. otrzymał Nagrodę Indywidualną Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za rozprawę habilitacyjną. W 2011 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.

Zawodowo związany z Uniwersytetem w Białymstoku (wcześniej Filią Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku), obecnie Wydział Ekonomii i Finansów. Był tam m.in. kierownikiem Zakładu Przedsiębiorczości, p.o. kierownika Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, a obecnie jest kierownikiem Katedry Nauk o Przedsiębiorstwie oraz kierownikiem Zakładu Teorii Przedsiębiorstwa w ramach tej Katedry. Pełnił też funkcję dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

Jest także prezesem Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego. Autor ponad 200 publikacji naukowych.

Ma bogate doświadczenia biznesowe jako członek rad nadzorczych oraz zarządów dużych spółek. Przez wiele lat pracował w Polmosie Białystok jako członek zarządu – dyrektor handlowy oraz prezes zarządu. Był także prezesem zarządu Krajowej Spółki Cukrowej. Poseł na Sejm VIII kadencji.

18 lutego 2022 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał Henryka Wnorowskiego na członka Rady Polityki Pieniężnej.