Iwona Duda

Członek Rady Polityki Pieniężnej powołany na sześcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 7 października 2022 r.

Członek Rady Polityki Pieniężnej powołany na sześcioletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 7 października 2022 r.

Ekonomistka i manager. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Wydziału Ekonomiczno-Społecznego oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, a także Studium dla Doradcy Inwestycyjnego – Analityka Papierów Wartościowych Akademii Leona Koźmińskiego.

W latach 2021-2022 Prezes PKO Banku Polskiego, wcześniej Prezes Zarządu Alior Bank. Od 2018 r. Doradca Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz członek Rady Nadzorczej Banku Ochrony Środowiska. W latach 2006-2008 była Zastępcą Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, wcześniej Pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów (2006 r.) do spraw organizacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Pełniła także funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów. W latach 2010-2011 pracowała jako doradca w Departamencie Zarządzania Strategicznego Narodowego Banku Polskiego.

Od 1998 do 2005 r. była dyrektorem departamentu w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, a następnie w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. W latach 90. pracowała w Ministerstwie Finansów w Departamencie Długu Publicznego, a także w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej jako wicedyrektor Departamentu Pomocy Zagranicznej, Funduszy i Programów Wspólnotowych.

Pełniła liczne funkcje w instytucjach rynku finansowego, m.in. jako zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, członek Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zastępca członka Rady ds. Systemu Płatniczego przy Narodowym Banku Polskim oraz członek Rady Nadzorczej PTE PZU S.A., a także przewodnicząca Rady Nadzorczej Alior TFI S.A. i Alior Leasing sp. z o.o.

W latach 2021-2022 była członkiem Rady Związku Banków Polskich, Sekcji Dużych Banków.

W 2018 r. odznaczona odznaką honorową „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”.

W 2021 r. została wybrana Bankowym Menedżerem Roku 2020 w kategorii banków komercyjnych, w 2022 r. otrzymała nagrodę Manager Award 2022 w uznaniu za osiągnięcia zawodowe. W tym samym roku została uhonorowana statuetką ShEO Awards 2022 w kategorii Lider biznesu.

W 2022 r. została mianowana Honorowym Ambasadorem SGH.

6 października 2022 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał Iwonę Dudę na członka Rady Polityki Pieniężnej.