Dariusz Rosati

Biogram | Członek RPP | Kadencja 1998 - 2004

Biogram | Członek RPP | Kadencja 1998 – 2004

Urodzony 8 sierpnia 1946 r. w Radomiu.

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obezna Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) i na macierzystej uczelni podjął pracę jako asystent. Obronił doktorat z teorii podejmowania decyzji w 1973 roku oraz habilitację z polityki handlu zagranicznego w 1978 roku. W latach 1978–1979 pracował jako konsultant w Citibank w Nowym Jorku. W latach 1985–1986 oraz 1987–1988 – założyciel i dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w SGH. W latach 1986–1987 przebywał na stypendium Fulbrighta na Uniwersytecie Princeton w USA. W latach 1988–1991 – dyrektor Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Od 1990 roku – profesor nauk ekonomicznych w SGH. W latach 1991-1995 pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie jako szef Sekcji Krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Od grudnia 1995 r. do października 1997 r. był ministrem spraw zagranicznych RP. Obecnie profesor SGH.

Od 1978 r. do 1991 r. roku był konsultantem UNIDO i brał udział w wielu misjach w krajach rozwijających się. W latach 1988–1991 był wielokrotnie ekspertem Banku Światowego, Instytutu Badań nad Rozwojem Gospodarczym ONZ (WIDER), Międzynarodowej Organizacji Pracy i Komisji Wspólnot Europejskich. Wykładał na wielu uczelniach i instytutach naukowo-dydaktycznych w Europie i USA.

Członek Komisji ds. Reformy Gospodarczej (1987–1989), społecznego zespołu doradców ekonomicznych premiera (listopad 1988 r. – czerwiec 1989 r.), Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (1994–1997). Od 2002 roku – doradca Przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Autor ponad 200 prac naukowych i publicystycznych w języku polskim, angielskim, francuskim, rosyjskim i węgierskim, w tym cztery książki. Trzykrotnie nagradzany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego za osiągnięcia naukowe. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi (1981 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989 r.), Honorową Odznaką ZSP (1985 r.) oraz orderami zasługi Francji, Ukrainy, Włoch, Grecji i Litwy.