Seminaria Instytutu Ekonomicznego NBP w 2011 r.

Temat seminarium | Data i miejsce | Wykładowca | Prelegent / Prelegenci | Materiały do pobrania

Temat seminarium | Data i miejsce | Wykładowca | Prelegent / Prelegenci | Materiały do pobrania

Which way(s) for the European integration, with special regard to the management and potential consequences of the Euro crisis
Data seminarium: 12 grudnia 2011 r.
Miejsce: sala im. W. Grabskiego
Czas: godz. 12:00
Prezentuje: András Inotai – Instytut Gospodarki Światowej, Węgierska Akademia Nauk
Seminarium odbędzie się w języku angielskim

Plik do pobrania


Wygładzanie dochodów w bankach Europy Centralnej – analiza procykliczności tworzenia rezerw w latach 2005-2010
Data seminarium: 22 listopada 2011 r.
Miejsce: sala im. W. Grabskiego
Czas: godz. 10:00
Prezentuje: Dorota Skała – Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Finansów

Artykuł główny

Artykuł dodatkowy


Wkład własny przy zakupie mieszkania a dobrobyt w modelu cyklu życia
Data seminarium: 16 listopada 2011 r.
Miejsce: sala im. W. Grabskiego
Czas: godz. 10:00
Prezentuje: Michał Rubaszek – Instytut Ekonomiczny, NBP; Instytut Ekonometrii, SGH

Artykuł do pobrania


Badanie Ankietowe Rynku Pracy. Raport 2011
Data seminarium: 24 października 2011 r.
Miejsce: sala im. W. Grabskiego
Czas: godz. 12:00
Prezentują:
– Paweł Strzelecki: NBP, Instytut Ekonomiczny; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Statystyki i Demografii
– Joanna Tyrowicz: NBP, Instytut Ekonomiczny; Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych

Artykuł

Prezentacja


Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu wahań aktywności gospodarczej
Data seminarium: 19 października 2011 r.
Miejsce: sala im. W. Grabskiego
Czas: godz. 10:00
Prezentują:
– Łukasz Lenart: NBP, Instytut Ekonomiczny; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Matematyki
– Mateusz Pipień: NBP, Instytut Ekonomiczny; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych

Artykuł do pobrania


Mikropodstawy dla znormalizowanej funkcji produkcji CES z postępem technicznym nakierowanym na poszczególne czynniki produkcji
Data seminarium: 21 września 2011 r.
Miejsce: sala im. W. Grabskiego
Czas: godz. 10:00
Prezentuje: Jakub Growiec, NBP, Instytut Ekonomiczny; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Ekonometrii

Artykuł do pobrania

Prezentacja


Analiza dyskryminacyjna w prognozowaniu cen i indeksów giełdowych
Data seminarium: 13 września 2011 r.
Miejsce: sala im. W. Grabskiego
Czas: godz. 10:00
Prezentuje: Dorota Wiśniewska – Katedra Ekonometrii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Artykuł do pobrania  

Materiał dodatkowy (1)

Materiał dodatkowy (2)


Banking Crises
Data seminarium: 21 czerwca 2011 r.
Miejsce: sala im. W. Grabskiego
Czas: godz. 14:00
Prezentuje: Luc Laeven, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Departament Badawczy
Seminarium odbędzie się w języku angielskim

Artykuł do pobrania  

Materiał dodatkowy (1)

Materiał dodatkowy (2)


Financial stability and monetary policy
Data seminarium: 15 czerwca 2011 r.
Miejsce: sala im. W. Grabskiego
Czas: godz. 10:00
Prezentuje: David Vávra, OG Research
Seminarium odbędzie się w języku angielskim

Artykuł do pobrania

Prezentacja


Household financial vulnerability: An empirical analysis
Data seminarium: 26 maja 2011 r.
Miejsce: sala im. W. Grabskiego
Czas: godz. 10:00
Prezentuje: Luisa Anderloni – Universita degli Studi di Milano, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Statystyki

Artykuł do pobrania


Związki zawodowe: teoria i empiria
Data seminarium: 18 maja 2011 r.
Miejsce: sala im. W. Grabskiego
Czas: godz. 10:00
Prezentuje: Juliusz Gardawski – Katedra Socjologii Ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Artykuł do pobrania


Credit Spreads and Business Cycle Fluctuations
Data seminarium: 4 maja 2011 r.
Miejsce: sala im. W. Grabskiego
Czas: godz. 10:00
Prezentuje: Simon Gilchrist – Boston University, Wydział Ekonomii
Seminarium odbędzie się w języku angielskim

Artykuł do pobrania


Dług w strefie euro – źródła i potencjalne skutki
Data seminarium: 27 kwietnia 2011 r.
Miejsce: sala im. W. Grabskiego
Czas: godz. 10:00
Prezentuje: Janusz Sawicki – Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur

Artykuł do pobrania


Wybór zmiennych w wektorowych autoregresjach, z zastosowaniem dla strefy euro
Data seminarium: 21 kwietnia 2011 r.
Miejsce: sala im. W. Grabskiego
Czas: godz. 10:00
Prezentuje: Marek Jarociński – Europejski Bank Centralny, Departament Badawczy

Artykuł do pobrania


Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w ocenie zdolności kredytowej gmin w Polsce
Data seminarium: 12 kwietnia 2011 r.
Miejsce: sala im. W. Grabskiego
Czas: godz. 10:00
Prezentuje: Marcin Wiśniewski – Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Artykuł do pobrania

Artykuł uzupełniający


Seven Faces of „The Peril”
Data seminarium: 31 marca 2011 r.
Miejsce: sala im. W. Grabskiego
Czas: godz. 14:00
Prezentuje: James Bullard, Bank Rezerwy Federalnej z St. Louis
Seminarium odbędzie się w języku angielskim

Artykuł do pobrania


Racjonowanie kredytów a substytucja między kredytem kupieckim i bankowym – badania na przykładzie polskich przedsiębiorstw
Data seminarium: 29 marca 2011 r.
Miejsce: sala im. W. Grabskiego
Czas: godz. 10:00
Prezentują: Małgorzata Pawłowska – Instytut Ekonomiczny, NBP; Jerzy Marzec – Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Artykuł do pobrania


Polska na drodze do euro – jak poważne jest ryzyko niestabilnych boomów po wprowadzeniu euro?
Data seminarium: 21 marca 2011 r.
Miejsce: sala im. W. Grabskiego
Czas: godz. 10:00
Prezentuje: Agnieszka Stążka-Gawrysiak – Instytut Ekonomiczny, NBP; Katedra Ekonomii II, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Artykuł do pobrania


Determinanty kredytu dla gospodarstw domowych w modelu cyklu życia
Data seminarium: 11 marca 2011 r.
Miejsce: sala im. W. Grabskiego
Czas: godz. 10:00
Prezentują: Michał Rubaszek – Instytut Ekonomiczny NBP, Instytut Ekonometrii Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Dobromił Serwa – Departament Systemu Finansowego NBP, Instytut Ekonometrii Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Artykuł do pobrania


Skośne normalne szoki w modelu DSGE w liniowej reprezentacji przestrzeni stanów
Data seminarium: 22 lutego 2011 r.
Miejsce: sala im. W. Grabskiego
Czas: godz. 10:00
Prezentują: Grzegorz Grabek, Bohdan Kłos – Instytut Ekonomiczny NBP, Grzegorz Koloch – Instytut Ekonomiczny NBP, Instytut Ekonometrii Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Artykuł do pobrania


Mechanizmy kształtujące ceny ropy naftowej i paliw
Data seminarium: 18 lutego 2011 r.
Miejsce: sala im. W. Grabskiego
Czas: godz. 10:00
Prezentują: Adam Czyżewski, Krzysztof Łagowski – PKN Orlen S.A.

Artykuł do pobrania


Krótkookresowe prognozowanie wzrostu gospodarczego z zastosowaniem dynamicznych modeli czynnikowych drugiej generacji
Data seminarium: 1 lutego 2011 r.
Miejsce: sala im. W. Grabskiego
Czas: godz. 10:00
Prezentuje: Marcin Łupiński, Departament Statystyki NBP, Wydział Nauk Ekonomicznych UW

Artykuł do pobrania


Algebraiczna teoria identyfikacji modeli ekonometrycznych
Data seminarium: 25 stycznia 2011 r.
Miejsce: sala im. W. Grabskiego
Czas: godz. 10:00
Prezentuje: Andrzej Kocięcki, Instytut Ekonomiczny NBP

Artykuł do pobrania


Analiza barier dotyczących korzystania z obrotu bezgotówkowego oraz wskazanie działań ograniczających te bariery
Data seminarium: 4 stycznia 2011 r.
Miejsce: sala im. W. Grabskiego
Czas: godz. 10:00
Prezentuje: Dominika Maison

Artykuł do pobrania