Systemy Płatności natychmiastowych – analiza wybranych systemów, rola banku centralnego oraz kierunki rozwoju

Analiza wybranych systemów płatności natychmiastowych na świecie i w Polsce oraz przedstawienie roli banku centralnego w zakresie powstania i rozwoju tych systemów

Analiza wybranych systemów płatności natychmiastowych na świecie i w Polsce oraz przedstawienie roli banku centralnego w zakresie powstania i rozwoju tych systemów

Materiał Systemy płatności natychmiastowych – analiza wybranych systemów, rola banku centralnego oraz kierunki rozwoju został przygotowany przez Departament Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego na potrzeby Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego Zarządu NBP. Jego celem była przede wszystkim analiza wybranych systemów płatności natychmiastowych na świecie i w Polsce oraz przedstawienie roli banku centralnego w zakresie powstania i rozwoju tych systemów.

W materiale przedstawiono definicję systemu płatności natychmiastowych, przesłanki tworzenia tego typu rozwiązań płatniczych oraz ich klasyfikację wg zasad przeprowadzania rozliczeń i rozrachunku. Podjęto również próbę określenia dalszego kierunku rozwoju tych systemów wraz ze wskazaniem roli, jaką pełnią w krajowej infrastrukturze płatniczej.

Na potrzeby opracowania przeprowadzono badanie ankietowe nt. systemów płatności natychmiastowych funkcjonujących w Polsce, skierowane do środowiska bankowego oraz operatorów systemów płatności natychmiastowych. Szczegółowe wyniki i wnioski wynikające z przedmiotowego badania zostały uwzględnione w materiale. W ostatniej części przedstawiono zaś propozycję działań wpływających na rozwój systemów płatności natychmiastowych w Polsce.

Na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2015 r. Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z opracowaniem i przedyskutowała wyniki tej analizy. Rada poparła propozycje działań mających na celu wsparcie rozwoju systemów płatności natychmiastowych w Polsce oraz rozszerzenie ich zasięgu i dostępności.

Materiał został przekazany operatorom systemów płatności funkcjonujących w Polsce oraz środowisku bankowemu z prośbą o podjęcie z ich strony wyżej wspomnianych działań.

Do pobrania

Zobacz również