Spotkanie w dniu 11 października 2019 r.

Stan prac prowadzonych w NBP w Projekcie Konsolidacja T2-T2S | Raportowanie do EBC poziomu gotowości uczestników systemu TARGET2-NBP do migracji do nowego systemu | Założenia TARGET2-NBP przyjęte dla Projektu Konsolidacja T2-T2S

Stan prac prowadzonych w NBP w Projekcie Konsolidacja T2-T2S | Raportowanie do EBC poziomu gotowości uczestników systemu TARGET2-NBP do migracji do nowego systemu | Założenia TARGET2-NBP przyjęte dla Projektu Konsolidacja T2-T2S

Stan prac prowadzonych w NBP w Projekcie Konsolidacja T2-T2S 

Raportowanie do EBC poziomu gotowości uczestników systemu TARGET2-NBP do migracji do nowego systemu

Założenia TARGET2-NBP przyjęte dla Projektu Konsolidacja T2-T2S