Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 10 grudnia 2021 r.

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

Data posiedzenia | Tematyka | Pliki do pobrania

W dniu 10 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego, organu opiniodawczo-doradczego przy Zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Posiedzenie w formie telekonferencji prowadził Pan Andrzej Kaźmierczak, Przewodniczący Rady ds. Systemu Płatniczego, Członek Zarządu NBP.

Rada ds. Systemu Płatniczego zapoznała się z:

 • informacją na temat prac nad Narodową Strategią Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego, głównymi założeniami i kierunkami działań dotyczących kluczowych obszarów funkcjonowania rynku obrotu gotówkowego oraz jego uczestników;
 • stanem przygotowań KIR S.A. do wdrożenia Ciągłego Rozrachunku Brutto CGS w systemie Euro Elixir;
 • planami PSP Sp. z o. o. dotyczącymi rozwoju Systemu Płatności Mobilnych BLIK w zakresie rozliczeń transakcji w euro;
 • wynikami raportu badawczego NBP na temat zwyczajów płatniczych w Polsce w 2020 r.

W celu realizacji rekomendacji Rady ds. Systemu Płatniczego z dnia 22 października 2021 r., odnoszących się do działań na rzecz ograniczania transakcji oszukańczych w płatnościach detalicznych w Polsce, Rada podjęła uchwałę w sprawie powołania stałej Grupy Roboczej ds. Bezpieczeństwa Płatności.

Rada zapoznała się ponadto z następującymi materiałami informacyjnymi, opracowanymi przez Związek Banków Polskich oraz Narodowy Bank Polski:

 • Informacją na temat prac nad Standardem dobrych praktyk rynkowych PolishAPI;
 • Porównaniem wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów UE za 2020 r.;
 • Informacją na temat stanu prac nad wprowadzeniem w Polsce nowych wymagań statystycznych w zakresie płatności wynikających z nowelizacji regulacji EBC w sprawie statystyk płatności;
 • informacją pt. PISA Framework – nowe podejście nadzorcze EBC do schematów płatniczych w UE;
 • Informacją na temat projektu budowy nowego systemu RTGS w złotych (SORBNET3);
 • Informacją na temat stanu realizacji Projektu Konsolidacja T2-T2S;
 • Raportem rocznym o nadzorze systemowym w zakresie systemu płatniczego w Polsce w 2020 r.;
 • Informacją o rozliczeniach i rozrachunkach międzybankowych w III kwartale 2021 r.

Kolejne posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego odbędzie się w kwietniu 2022 r.

Plik do pobrania:

Komunikat z posiedzenia Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 10 grudnia 2021 r.