Zabezpieczenia polskich banknotów

Co oznacza sformułowanie, że NBP jest jedynym emitentem złotego? Na czym polega produkcja banknotów? Jakie polskie banknoty znajdują się w powszechnym obiegu? Jak można zweryfikować autentyczność banknotów? Jakie zabezpieczenia znajdują się na każdym banknocie obiegowym?